Gemeente Wageningen

Cases

Branche: Gemeenten
Aantal medewerkers: 300
Dienst Sietsma & Sietsma: Management sociaal domein

Sietsma & Sietsma leverden in 2017 de programmamanager verbonden partijen en in 2018 de manager sociaal domein. Arrien Sietsma heeft deze opdracht uitgevoerd.

De volgende doelen werden nagestreefd:

  • Een visie ontwikkelen op het sociaal domein in het algemeen
  • Een visie ontwikkelen op verbonden partijen (algemene voorzieningen) in het bijzonder
  • Een organisatie- en uitvoeringsplan opstellen om deze doelen te bereiken
  • De organisatie hierop inrichten

Het management betrof de afdeling sociaal domein. De manager sociaal domein gaf, samen met teamleiders leiding aan ruim 100 collega’s, dagelijks actief in de uitvoering of beleid. College van B&W en gemeenteraad waren belangrijke partners waaraan verantwoording werd afgelegd. De opdracht is met de reorganisatie en integratie van de uitvoerende teams werk & inkomen, jeugd en wmo, afgerond.

Plaats een reactie