Gemeente Oldenzaal

Cases

Branche: Gemeenten
Aantal medewerkers: 300
Dienst Sietsma & Sietsma: Projectleiding reorganisatie

Sietsma & Sietsma leverden in 2016 de projectleider voor de reorganisatie van de gemeente. Arrien Sietsma heeft deze opdracht uitgevoerd.

De volgende doelen werden nagestreefd:

  • Een visie ontwikkelen om de organisatie beter te laten aansluiten op de inwoners, oftewel, ‘van buiten naar binnen denken en werken’
  • Een flexibeler organisatie realiseren die sneller kan meebewegen met veranderingen
  • Een efficiëntere organisatie, die bovendien ‘platter’ is ingericht
  • De organisatie hierop richten en inrichten

Samen met het managementteam en het projectteam heeft de projectleider deze reorganisatie geleid. De reorganisatie is ook begeleid in termen van procesmanagement, waarbij de randvoorwaarden werden gecreëerd om de reorganisatie mogelijk te maken: Resultaten in cultuur, structuur, profielen voor management en professionals en de werving & selectie.

Plaats een reactie