Gemeente Apeldoorn

Cases

Branche: Gemeenten
Aantal medewerkers: 1300 medewerkers, 150 in het Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO)
Dienst Sietsma & Sietsma: Projectleiding

De gemeente Apeldoorn en vele netwerkpartners zoals onder andere MEE, Stimenz, Tactus, Centrum voor jeugd en gezin, werken samen in het CMO. Het CMO is in vier stadsdelen de toegang tot het sociaal domein. Ruim 150 professionals zoals jeugdconsulenten, maatschappelijk werkers en activeringscoaches ondersteunen de inwoners.

Arrien Sietsma is sinds begin 2019 projectleider. Hij geeft leiding aan de locatiemanagers, is verantwoordelijk voor de planvorming, en informeert directie, college en raad over de voortgang.

Plaats een reactie