Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB)

Cases

Branche: Bedrijfsvoeringsorganisatie
Aantal medewerkers: 250
Dienst Sietsma & Sietsma: Organisatieadvies

Sietsma & Sietsma leverden in 2018 organisatieadvies aan Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe en de drie partnergemeenten. Herman en Arrien Sietsma hebben deze opdracht uitgevoerd.

BWB verzorgt de bedrijfsvoering voor de drie partnergemeenten. Na de start in 2015 – met doelstellingen meer kwaliteit, minder kosten, minder kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers – ontstond bij zowel BWB als de drie gemeenten behoefte aan heroriëntatie.

De volgende doelen werden nagestreefd:

  • – Zicht op de kwaliteit van dienstverlening door BWB en de wijze van opdrachtgeverschap door gemeenten
  • – Zicht op de relatie doelstellingen, kwaliteit en formatie/ kosten
  • – Zicht op de wijze van samenwerking, met name aard en omvang van harmonisatie van werkprocessen
  • – Advies hoe de organisatie op voornoemde punten geoptimaliseerd kon worden

Sietsma & Sietsma stelden het advies op: ‘BWB op een tweesprong’ (mei 2018).

Plaats een reactie