Cases

Gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn en vele netwerkpartners zoals onder andere MEE, Stimenz, Tactus, Centrum voor jeugd en gezin, werken samen in het CMO. Het CMO is in vier stadsdelen de toegang tot het sociaal domein.